Chybové kódy OPEL

Chybové kódy ECU r.v. `96 a novšie, hlavne pre benzínové motory.

Kod popis kódu 

OPEL    P    0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
OPEL    P    0101 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
OPEL    P    0102 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš nízký
OPEL    P    0103 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš vysoký
OPEL    P    0104 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0105 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
OPEL    P    0106 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
OPEL    P    0107 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
OPEL    P    0108 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
OPEL    P    0109 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
OPEL    P    0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu
OPEL    P    0111 Čidlo teploty nasávaného vzduchu
OPEL    P    0112 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš nízký
OPEL    P    0113 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš vysoký
OPEL    P    0114 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0115 Čidlo teploty motoru
OPEL    P    0116 Čidlo teploty motoru
OPEL    P    0117 Čidlo teploty motoru - signál příliš nízký
OPEL    P    0118 Čidlo teploty motoru - signál příliš vysoký
OPEL    P    0119 Čidlo teploty motoru - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0120 Čidlo polohy sací klapky
OPEL    P    0121 Čidlo polohy sací klapky
OPEL    P    0122 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do mínusu
OPEL    P    0123 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do plusu
OPEL    P    0124 Čidlo polohy sací klapky - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0125 Čidlo teploty chladicí kapaliny
OPEL    P    0126 Čidlo teploty chladicí kapaliny
OPEL    P    0129 Nesprávná funkce ventilu EGR
OPEL    P    0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?)
OPEL    P    0131 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš nízký - chudá směs
OPEL    P    0132 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš vysoký - bohatá směs
OPEL    P    0133 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
OPEL    P    0134 Regulace mimo rozsah / chybí signál sondy 1 (?)
OPEL    P    0135 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?)
OPEL    P    0136 Signál sondy 2 (?) příliš vysoký
OPEL    P    0137 Signál sondy 2 (?) příliš nízký
OPEL    P    0138 Napětí v obvodu sondy 2 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení
OPEL    P    0139 Signál sondy 2 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
OPEL    P    0140 Chybí signál sondy 2 (?)
OPEL    P    0141 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?)
OPEL    P    0142 Nesprávný signál sondy 3 (?)
OPEL    P    0143 Signál sondy 3 (?) příliš nízký
OPEL    P    0144 Napětí v obvodu sondy 3 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení
OPEL    P    0145 Signál sondy 3 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
OPEL    P    0146 Chybí signál sondy 3 (?)
OPEL    P    0147 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?)
OPEL    P    0150 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 2 (?)
OPEL    P    0151 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš nízký - chudá směs
OPEL    P    0152 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš vysoký - bohatá směs
OPEL    P    0153 Signál sondy 1 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
OPEL    P    0154 Chybí signál sondy 1 (?) (řada válců 2)
OPEL    P    0155 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?) (řada válců 2)
OPEL    P    0156 Nesprávný signál sondy 2 (?) (řada válců 2)
OPEL    P    0157 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) příliš nízký
OPEL    P    0158 Signál sondy 2 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký
OPEL    P    0159 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
OPEL    P    0160 Chybí signál sondy 2 (?) (řada válců 2)
OPEL    P    0161 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?) (řada válců 2)
OPEL    P    0162 Nesprávný signál sondy 3 (?) (řada válců 2)
OPEL    P    0163 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) příliš nízký
OPEL    P    0164 Signál sondy 3 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký
OPEL    P    0165 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
OPEL    P    0166 Chybí signál sondy 3 (?) (řada válců 2)
OPEL    P    0167 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?) (řada válců 2)
OPEL    P    0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá
OPEL    P    0171 Směs příliš chudá pro plný výkon
OPEL    P    0172 Směs příliš bohatá pro plný výkon
OPEL    P    0173 Nesprávné složení směsi (řada válců 2) - směs příliš chudá nebo příliš bohatá
OPEL    P    0174 Směs příliš chudá pro plný výkon (řada válců 2)
OPEL    P    0175 Směs příliš bohatá pro plný výkon (řada válců 2)
OPEL    P    0176 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi
OPEL    P    0177 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi
OPEL    P    0178 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš nízký
OPEL    P    0179 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš vysoký
OPEL    P    0180 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A
OPEL    P    0181 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A
OPEL    P    0182 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš nízký
OPEL    P    0183 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš vysoký
OPEL    P    0184 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0185 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B
OPEL    P    0186 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B
OPEL    P    0187 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš nízký
OPEL    P    0188 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš vysoký
OPEL    P    0189 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0190 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště
OPEL    P    0191 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště
OPEL    P    0192 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš nízký
OPEL    P    0193 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš vysoký
OPEL    P    0194 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0195 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje
OPEL    P    0196 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje
OPEL    P    0197 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš nízký
OPEL    P    0198 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš vysoký
OPEL    P    0199 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0200 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače
OPEL    P    0201 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 1
OPEL    P    0202 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 2
OPEL    P    0203 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 3
OPEL    P    0204 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 4
OPEL    P    0205 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 5
OPEL    P    0206 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 6
OPEL    P    0207 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 7
OPEL    P    0208 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 8
OPEL    P    0209 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 9
OPEL    P    0210 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 10
OPEL    P    0211 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 11
OPEL    P    0212 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 12
OPEL    P    0213 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 1
OPEL    P    0214 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 2
OPEL    P    0215 Poškození/porucha elektromagnetu vypínáni motoru - odpojovacího ventilu
OPEL    P    0216 Poškození/porucha v obvodu zjišťování ("vyznačování") úhlu předvstřiku
OPEL    P    0217 Překročena max. povolená teplota motoru
OPEL    P    0218 Překročena max. povolená teplota převodovky
OPEL    P    0219 Překročeny max. povolené otáčky motoru
OPEL    P    0220 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B
OPEL    P    0221 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B
OPEL    P    0222 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - nízký signál
OPEL    P    0223 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - vysoký signál
OPEL    P    0224 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - chyba se objevuje občas
OPEL    P    0225 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu
OPEL    P    0226 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu
OPEL    P    0227 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do mínusu
OPEL    P    0228 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do plusu
OPEL    P    0229 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - občasné poškození
OPEL    P    0230 Ukazatel palivového čerpadla
OPEL    P    0231 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do mínusu
OPEL    P    0232 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do plusu
OPEL    P    0233 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - občasná porucha
OPEL    P    0235 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A
OPEL    P    0236 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A
OPEL    P    0237 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu
OPEL    P    0238 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu
OPEL    P    0239 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - občasná porucha
OPEL    P    0240 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B
OPEL    P    0241 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu
OPEL    P    0242 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu
OPEL    P    0243 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - občasná porucha
OPEL    P    0244 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A
OPEL    P    0245 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu nebo pauza
OPEL    P    0246 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu
OPEL    P    0247 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B
OPEL    P    0248 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu nebo pauza
OPEL    P    0249 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu
OPEL    P    0250 Porucha vstřikovacího čerpadla A
OPEL    P    0251 Porucha vstřikovacího čerpadla A
OPEL    P    0252 Porucha vstřikovacího čerpadla A
OPEL    P    0253 Porucha vstřikovacího čerpadla A
OPEL    P    0254 Porucha vstřikovacího čerpadla A
OPEL    P    0255 Porucha vstřikovacího čerpadla A - občasná
OPEL    P    0256 Porucha vstřikovacího čerpadla B
OPEL    P    0257 Porucha vstřikovacího čerpadla B
OPEL    P    0258 Porucha vstřikovacího čerpadla B
OPEL    P    0259 Porucha vstřikovacího čerpadla B
OPEL    P    0260 Porucha vstřikovacího čerpadla B - občasná
OPEL    P    0261 Vstřikovač válce 1 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0262 Vstřikovač válce 1 - zkrat do plusu
OPEL    P    0263 Nesprávná funkce válce 1
OPEL    P    0264 Vstřikovač válce 2 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0265 Vstřikovač válce 2 - zkrat do plusu
OPEL    P    0266 Nesprávná funkce válce 2
OPEL    P    0267 Vstřikovač válce 3 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0268 Vstřikovač válce 3 - zkrat do plusu
OPEL    P    0269 Nesprávná funkce válce 3
OPEL    P    0270 Vstřikovač válce 4 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0271 Vstřikovač válce 4 - zkrat do plusu
OPEL    P    0272 Nesprávná funkce válce 4
OPEL    P    0273 Vstřikovač válce 5 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0274 Vstřikovač válce 5 - zkrat do plusu
OPEL    P    0275 Nesprávná funkce válce 5
OPEL    P    0276 Vstřikovač válce 6 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0277 Vstřikovač válce 6 - zkrat do plusu
OPEL    P    0278 Nesprávná funkce válce 6
OPEL    P    0279 Vstřikovač válce 7 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0280 Vstřikovač válce 7 - zkrat do plusu
OPEL    P    0281 Nesprávná funkce válce 7
OPEL    P    0282 Vstřikovač válce 8 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0283 Vstřikovač válce 8 - zkrat do plusu
OPEL    P    0284 Nesprávná funkce válce 8
OPEL    P    0285 Vstřikovač válce 9 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0286 Vstřikovač válce 9 - zkrat do plusu
OPEL    P    0287 Nesprávná funkce válce 9
OPEL    P    0288 Vstřikovač válce 10 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0289 Vstřikovač válce 10 - zkrat do plusu
OPEL    P    0290 Nesprávná funkce válce 10
OPEL    P    0291 Vstřikovač válce 11 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0292 Vstřikovač válce 11 - zkrat do plusu
OPEL    P    0293 Nesprávná funkce válce 11
OPEL    P    0294 Vstřikovač válce 12 - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0295 Vstřikovač válce 12 - zkrat do plusu
OPEL    P    0296 Nesprávná funkce válce 12
OPEL    P    0300 Zapalování - výpadky
OPEL    P    0301 Zapalování válce 1 - výpadky
OPEL    P    0302 Zapalování válce 2 - výpadky
OPEL    P    0303 Zapalování válce 3 - výpadky
OPEL    P    0304 Zapalování válce 4 - výpadky
OPEL    P    0305 Zapalování válce 5 - výpadky
OPEL    P    0306 Zapalování válce 6 - výpadky
OPEL    P    0307 Zapalování válce 7 - výpadky
OPEL    P    0308 Zapalování válce 8 - výpadky
OPEL    P    0309 Zapalování válce 9 - výpadky
OPEL    P    0310 Zapalování válce 10 - výpadky
OPEL    P    0311 Zapalování válce 11 - výpadky
OPEL    P    0312 Zapalování válce 12 - výpadky
OPEL    P    0320 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače
OPEL    P    0321 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovač
OPEL    P    0322 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - chybí signál
OPEL    P    0323 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - občasná porucha
OPEL    P    0325 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1
OPEL    P    0326 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1
OPEL    P    0327 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do mínusu
OPEL    P    0328 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do plusu
OPEL    P    0329 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - občasná porucha
OPEL    P    0330 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2
OPEL    P    0331 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2
OPEL    P    0332 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do mínusu
OPEL    P    0333 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do plusu
OPEL    P    0334 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - občasná porucha
OPEL    P    0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A
OPEL    P    0336 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A
OPEL    P    0337 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do mínusu
OPEL    P    0338 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do plusu
OPEL    P    0339 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - občasná porucha
OPEL    P    0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
OPEL    P    0341 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
OPEL    P    0342 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do mínusu
OPEL    P    0343 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do plusu
OPEL    P    0344 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - občasná porucha
OPEL    P    0351 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 1+4 nízká úroveň napětí
OPEL    P    0352 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 2+3 nízká úroveň napětí
OPEL    P    0355 Zapalovací cívka E
OPEL    P    0356 Zapalovací cívka F
OPEL    P    0357 Zapalovací cívka G
OPEL    P    0358 Zapalovací cívka H
OPEL    P    0359 Zapalovací cívka I
OPEL    P    0360 Zapalovací cívka J
OPEL    P    0361 Zapalovací cívka K
OPEL    P    0362 Zapalovací cívka L
OPEL    P    0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A
OPEL    P    0371 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš mnoho impulsů
OPEL    P    0372 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš málo impulsů
OPEL    P    0373 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - občasná porucha, občasné impulsy
OPEL    P    0374 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - chybí impulsy
OPEL    P    0375 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B
OPEL    P    0376 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš mnoho impulsů
OPEL    P    0377 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš málo impulsů
OPEL    P    0378 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - občasná porucha, občasné impulsy
OPEL    P    0379 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - chybí impulsy
OPEL    P    0380 Porucha v obvodu/systému žhavicích svíček
OPEL    P    0381 Poškození kontrolky žhavicích svíček
OPEL    P    0385 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B
OPEL    P    0356 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B
OPEL    P    0387 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do mínusu
OPEL    P    0388 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do plusu
OPEL    P    0389 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - občasná porucha
OPEL    P    0400 Nesprávný signál ventilu EGR
OPEL    P    0401 Příliš malý průtok přes ventil EGR
OPEL    P    0402 Příliš velký průtok přes ventil EGR
OPEL    P    0403 Úroveň napětí na EGR ventilu příliš vysoká nebo příliš nízká
OPEL    P    0404 Poškození v obvodu EGR
OPEL    P    0405 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - vysoká úroveň signálu
OPEL    P    0406 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - zkrat do plusu
OPEL    P    0407 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0408 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin B - vysoká úroveň signálu
OPEL    P    0410 Poškození v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0411 Nepravidelný průtok v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0412 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0413 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0414 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0415 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0416 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0417 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0418 Ukazatel A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0419 Ukazatel B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
OPEL    P    0420 Účinnost katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0421 Účinnost vstupního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0422 Účinnost hlavního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0423 Účinnost vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0424 Teplota vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0430 Účinnost katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0431 Účinnost vstupního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0432 Účinnost hlavního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0433 Účinnost vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0434 Teplota vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
OPEL    P    0440 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže
OPEL    P    0441 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže
OPEL    P    0442 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - netěsnost
OPEL    P    0443 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže
OPEL    P    0444 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže
OPEL    P    0445 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže
OPEL    P    0446 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par
OPEL    P    0447 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par
OPEL    P    0448 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par - poškozený ventil
OPEL    P    0449 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par - poškozený ventil
OPEL    P    0450 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku
OPEL    P    0451 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku
OPEL    P    0452 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku - zkrat do mínusu
OPEL    P    0453 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku - zkrat do plusu
OPEL    P    0454 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku
OPEL    P    0455 'Porucha v obvodu/systému zachytávání palivových par - netěsnost
OPEL    P    0460 Čidlo výšky hladiny paliva
OPEL    P    0461 Čidlo výšky hladiny paliva
OPEL    P    0462 Čidlo výšky hladiny paliva - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0463 Čidlo výšky hladiny paliva - zkrat do plusu
OPEL    P    0464 Čidlo výšky hladiny paliva - občasná porucha
OPEL    P    465
OPEL    P    466
OPEL    P    467
OPEL    P    468
OPEL    P    469
OPEL    P    0470 Čidlo tlaku spalin
OPEL    P    0471 Čidlo tlaku spalin
OPEL    P    0472 Čidlo tlaku spalin - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0473 Čidlo tlaku spalin - zkrat do plusu
OPEL    P    0474 Čidlo tlaku spalin - občasná porucha
OPEL    P    0475 Regulační ventil tlaku spalin
OPEL    P    0476 Regulační ventil tlaku spalin
OPEL    P    0477 Regulační ventil tlaku spalin - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0478 Regulační ventil tlaku spalin - zkrat do plusu
OPEL    P    0479 Regulační ventil tlaku spalin - občasná porucha
OPEL    P    0480 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 1
OPEL    P    0481 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 2
OPEL    P    0482 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 3
OPEL    P    0483 Porucha ventilátoru chlazení - funkce Ratio Check
OPEL    P    0484 Porucha ventilátoru chlazení - příliš velký odběr proudu
OPEL    P    0485 Porucha ventilátoru chlazení
OPEL    P    0500 Čidlo rychlosti vozidla
OPEL    P    0501 Čidlo rychlosti vozidla
OPEL    P    0502 Čidlo rychlosti vozidla - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0503 Čidlo rychlosti vozidla - občasná porucha
OPEL    P    0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu
OPEL    P    0506 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu - příliš nízké otáčky
OPEL    P    0507 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu - příliš vysoké otáčky
OPEL    P    0510 Poškození spínače volnoběhu sací klapky
OPEL    P    0520 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje
OPEL    P    5221 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje
OPEL    P    0552 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0523 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - zkrat do plusu
OPEL    P    0524 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - občasná porucha
OPEL    P    0530 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace
OPEL    P    0531 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace
OPEL    P    0532 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0533 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - zkrat do plusu
OPEL    P    0534 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - občasná porucha
OPEL    P    0550 Poškození tlakového vypínače servořízení
OPEL    P    0551 Poškození tlakového vypínače servořízení
OPEL    P    0552 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - pauza nebo zkrat do mínusu čidla
OPEL    P    0553 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - zkrat do plusu čidla
OPEL    P    0554 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - občasná porucha čidla
OPEL    P    0560 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla
OPEL    P    0561 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla - nestabilní napětí
OPEL    P    0562 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla - příliš nízké napětí
OPEL    P    0563 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla- příliš vysoké napětí
OPEL    P    0565 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál zapnutí - ON
OPEL    P    0566 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál vypnutí - OFF
OPEL    P    0567 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál obnovení - RESUME
OPEL    P    0568 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál nastavení - SET
OPEL    P    0569 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál hranice - COAST
OPEL    P    0570 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál zrychlení - ACCEL
OPEL    P    0571 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A
OPEL    P    0572 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0573 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A - zkrat do plusu
OPEL    P    0600 Poškození sériové komunikační sběrnice - magistrála CAN
OPEL    P    0601 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - špatný kontrolní součet
OPEL    P    0602 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba v programu
OPEL    P    0603 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození stálé paměti KAM
OPEL    P    0604 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození paměti RAM
OPEL    P    0605 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození paměti ROM
OPEL    P    0606 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - poškození procesoru
OPEL    P    0608 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - nesprávné napětí Vss A
OPEL    P    0609 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - nesprávné napětí Vss B
OPEL    P    0620 Poškození v obvodu řízení alternátoru
OPEL    P    0621 Poškození kontrolky alternátoru L
OPEL    P    0622 Poškození v obvodu řízení alternátoru - nesprávné buzení F
OPEL    P    0650 Poškození kontrolky funkce motoru MIL
OPEL    P    0654 Poškození v obvodu/systému otáčkoměru
OPEL    P    0655 Poškození kontrolky teploty motoru
OPEL    P    0656 Poškození kontrolky ukazatele hladiny paliva
OPEL    P    0700 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky
OPEL    P    0701 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - řízení mimo limity síly
OPEL    P    0702 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - poškození v elektronických obvodech/systémech
OPEL    P    0703 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha konvertoru točivého momentu nebo spínače brzdových světel B
OPEL    P    0704 Spínač pedálu spojky
OPEL    P    0705 Čidlo polohy "šaltrpáky"
OPEL    P    0706 Čidlo polohy "šaltrpáky"
OPEL    P    0707 Čidlo polohy "šaltrpáky" - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0708 Čidlo polohy "šaltrpáky" - zkrat do plusu
OPEL    P    0709 Čidlo polohy "šaltrpáky" - občasná porucha
OPEL    P    0710 Čidlo teploty oleje v převodovce
OPEL    P    0711 Čidlo teploty oleje v převodovce
OPEL    P    0712 Čidlo teploty oleje v převodovce - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0713 Čidlo teploty oleje v převodovce - zkrat do plusu
OPEL    P    0714 Čidlo teploty oleje v převodovce - občasná porucha
OPEL    P    0716 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod
OPEL    P    0717 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod - chybí signál
OPEL    P    0718 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod - občasná porucha
OPEL    P    0719 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha konvertoru točivého momentu nebo spínače brzdových světel B - příliš nízký signál - pauza nebo zkrat do mínusu
OPEL    P    0720 Čidlo rychlosti otáček převodovky
OPEL    P    0721 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod
OPEL    P    0722 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod - chybí signál
OPEL    P    0723 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod - občasná porucha
OPEL    P    0724 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha
OPEL    P    0725 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky
OPEL    P    0726 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky
OPEL    P    0727 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky - chybí signál
OPEL    P    0728 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky - občasná porucha
OPEL    P    0730 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky"
OPEL    P    0731 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 1
OPEL    P    0732 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 2
OPEL    P    0733 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 3
OPEL    P    0734 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 4
OPEL    P    0735 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 5
OPEL    P    0736 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - zpátečka
OPEL    P    0740 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky
OPEL    P    0741 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - malá funkčnost nebo nespojeno
OPEL    P    0742 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - spojka spojena nastálo
OPEL    P    0743 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky
OPEL    P    0744 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - občasná porucha v obvodu
OPEL    P    0745 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce
OPEL    P    0746 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
OPEL    P    0747 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - elektromagnet je napájen nastálo
OPEL    P    0748 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce
OPEL    P    0749 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - občasná porucha
OPEL    P    0750 Elektroventil převodů převodovky A
OPEL    P    0751 Elektroventil převodů převodovky A - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
OPEL    P    0752 Elektroventil převodů převodovky A - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
OPEL    P    0753 Elektroventil převodů převodovky A
OPEL    P    0754 Elektroventil převodů převodovky A - občasná porucha
OPEL    P    0755 Elektroventil převodů převodovky B
OPEL    P    0756 Elektroventil převodů převodovky B - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
OPEL    P    0757 Elektroventil převodů převodovky B - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
OPEL    P    0758 Elektroventil převodů převodovky B
OPEL    P    0759 Elektroventil převodů převodovky B - občasná porucha
OPEL    P    0760 Elektroventil převodů převodovky C
OPEL    P    0761 Elektroventil převodů převodovky C - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
OPEL    P    0762 Elektroventil převodů převodovky C - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
OPEL    P    0763 Elektroventil převodů převodovky C
OPEL    P    0764 Elektroventil převodů převodovky C - občasná porucha
OPEL    P    0765 Elektroventil převodů převodovky D
OPEL    P    0766 Elektroventil převodů převodovky D - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
OPEL    P    0767 Elektroventil převodů převodovky D - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
OPEL    P    0768 Elektroventil převodů převodovky D
OPEL    P    0769 Elektroventil převodů převodovky D - občasná porucha
OPEL    P    0770 Elektroventil převodů převodovky E
OPEL    P    0771 Elektroventil převodů převodovky E - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
OPEL    P    0772 Elektroventil převodů převodovky E - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
OPEL    P    0773 Elektroventil převodů převodovky E
OPEL    P    0774 Elektroventil převodů převodovky E - občasná porucha
OPEL    P    0780 Nesprávná funkce změny převodů převodovky
OPEL    P    0781 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 1-2
OPEL    P    0782 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 2-3
OPEL    P    0783 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 3-4
OPEL    P    0784 Nesprávná funkce změny převo